Muutoksen aika-Tmi K.Kokko, Raatihuoneenkatu 17 A 3. krs, 13100 HML

https://terapiatalonoste.fi/

Psykoterapiapalvelut

Vanhempien tukikäynnit

Mitä ovat vanhempien tukikäynnit terapian tukena?

Tukikäynnit ovat alaikäisen lapsen terapian tueksi olevia käyntejä, joissa tarkoituksena on auttaa vanhempia lapsen tai nuoren psyykkiseen sairauteen, kasvatukseen tai käyttäytymiseen liittyvissä asioissa. Vanhempain ohjauksen tavoitteena on lisätä vanhemmille ymmärrystä heidän lapsensa ongelmista ja haasteista. Käyntien tavoitteena on myös auttaa vanhempia löytämään keinoja lapsen ja nuoren arjen haasteista selviytymiseen ja tukea vanhempia vanhemmuudessa jaksamiseen. Tukikäynnit ovat usein osa lapsen tai nuoren omaa psykoterapiaa, joka Kelalta myönnetään osaksi kuntoutusterapiaa.