Muutoksen aika-Tmi K.Kokko, Raatihuoneenkatu 17 A 3. krs, 13100 HML

https://terapiatalonoste.fi/

Psykoterapiapalvelut

Urheilijan psyykkinen valmennus

Psyykkinen valmennus tarkoittaa yksilön kehittymiseen, suorituksiin, elämän hallintaan ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden huomioimista, varmistamista tai kehittämistä (Heino, 2000, s.14). Toisaalta psyykkinen valmennus voidaan määritellä yksilön, tilanteen ja toiminnan välisen vuorovaikutuksen säätelyksi siten, että asetetun tavoitteen kannalta saavutetaan paras mahdollinen tulos (Jansson, 1990, s.57).

Suorituksen kannalta ihanteellinen flow-tila voidaan taas määritellä niin, että tietyssä kilpailu- tai ottelutilanteessa on toiminta yhdentynyttä, silloin, kun urheilijan sekä fyysiset että psyykkiset voimat on pysyvästi suunnattu asetetun päämäärän hyväksi (Jansson, 1990, s.17).

Kilpaileminen itsensä tai muiden kanssa on ihmiselle luonnollinen prosessi. Jo aivan pienestä lapset kilpailevat keskenään.

Huippusuoritusten edellytyksenä on suuri määriä määrätietoista harjoittelua. Huippu-urheilija usein asettaa itselleen pakotteita, joiden välitön vaikutus kohdistuu kehoon ja ilmenee esimerkiksi uupumuksena. Psyykkisiä vaikutuksia heidän on sen sijaan vaikeampi tunnistaa.

Kilpailutilanne muodostaa aina urheilijalle stressitekijän. Parhaassa tapauksessa stressi merkitsee urheilijan suuntautumista hyvään suoritukseen, mutta usein käy myös päinvastoin: urheilija epäonnistuu. Tyypillisiä selityksiä tällöin ovat liika yrittäminen, epävarma fiilis tai rentouden puute.

Asenne, suhtautuminen kilpailuun riippuu omasta koetusta kyvykkyydestä suhteessa kilpailun vaativuuteen. Valmentaja voi parhaiten vaikuttaa asenteeseen mm. säätelemällä kilpailua edeltäviä harjoituksia.

Mutta urheilija itse sen sijaan säätelee stressireaktioitaan (tunteitaan). Tämä ei useinkaan ole kovin yksinkertaista, vaan vaatii pitkäjänteistä harjoittelua. Tällöin voidaan puhua psyykkisestä harjoittelusta, jonka yksittäisiä menetelmiä ovat mm. stressinsieto- ja rauhoittumiskyvyn kehittäminen, erilaisten pelko/stressitilanteiden läpikäynti ja voittaminen mielikuvissa, läsnäolotaitojen kehittäminen, hyväksynnän lisääminen ja aktivaation nosto.