Muutoksen aika-Tmi K.Kokko, Linnankatu 3B as 14, 13100 Hämeenlinna

Psykoterapiapalvelut

Tukihenkilötoiminta ja vanhempien tukeminen

Tukihenkilötoiminta ja vanhempien tukeminen
  • Lapsen/ nuoren tapaamiset palvelusuunnitelman mukaisesti.
  • Kuukausittain keskustelutuokio vanhempien/vanhemman kanssa arjen sujumisesta ja vanhemmuuden haasteista.
  • Toiminnan kautta lähestytään lasta/nuorta ja luodaan luottamussuhdetta.
  • Tarjotaan myös lapselle/nuorelle turvallisen aikuiskontaktin mahdollisuutta.
  • Toiminnan valvonta tapahtuu kuukausittaisella kirjallisella raportoinnilla lastensuojelun työntekijälle ja puolivuosittain pidettävässä palvelusuunnitelmapalaverissa.
  • Toiminta on alv:tonta.