Muutoksen aika-Tmi K.Kokko, Raatihuoneenkatu 17 A 3. krs, 13100 HML

https://terapiatalonoste.fi/

Psykoterapiapalvelut

Neuropsykiatrinen valmennus

Mitä neuropsykiatrinen valmennus sisältää?
 • Valmennussopimuksen teko yhdessä perheen (ja sosiaalitoimen) kanssa.
 • Asiakkaan, perheen ja muun tukiverkoston haastattelut.
 • Vanhemmille tiedon jakaminen neuropsykiatrisesta häiriöstä.
 • Tarvittaessa opettajan ja verkostojen informoiminen neuropsykiatrisesta häiriöstä.
 • Valmennustavoitteiden luominen, asiakkaan valmennuksen etenemisen viikottainen tarkastelu ja arviointi.
 • Kirjallinen palaute valmennuksesta.

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto, valmentajan ja asiakkaan yhteinen projekti, jossa asiakas tuettuna tavoittelee yhdessä asetettuja päämääriä.

   

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille
 • joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus
 • kielellinen erityisvaikeus
 • oppimisvaikeuksia
 • ADHD
 • Aspergerin oireyhtymä
 • Touretten oireyhtymä
 • joilla on opiskeluun liittyviä erityisvaikeuksia
Neuropsykiatrisesta valmennuksesta  saa apua ja tukea
 • arjen- ja elämänhallintaan
 • itsenäistymiseen
 • itsetunnon ja positiivisen minäkuvan vahvistamiseen
 • opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan.
Neuropsykiatrinen valmennus  tapahtuu
 • tapaamisissa asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.
 • Yhteyttä pidetään myös sähköpostitse ja puhelimella.

Neuropsykiatrinen valmennus suunnitellaan yksilöllisesti. Tapaamisia on noin 1 – 2 kertaa viikossa.

Neuropsykiatrista valmennusta  tarjotaan myös perheille, joissa jollakin perheenjäsenellä on neuropsykiatrinen erityisvaikeus. Valmentaja auttaa perhettä löytämään keinoja ja toimintamalleja arkeen.