Muutoksen aika-Tmi K.Kokko, Linnankatu 3B as 14, 13100 Hämeenlinna

Psykoterapiapalvelut

Psykoterapiapalvelut

Yksilöpsykoterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa keskeistä on psykoterapian pohjautuminen kokeelliseen tutkimukseen...

Vanhempien tukikäynnit

Tukikäynnit ovat alaikäisen lapsen terapian tueksi olevia käyntejä, joissa tarkoituksena on auttaa vanhempia ...

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto, valmentajan ja asiakkaan yhteinen projekti ...

Tukihenkilötoiminta ja vanhempien tukeminen

Lapsen/nuoren tapaamiset palvelusuunnitelman mukaisesti...

Urheilijoiden psyykkinen valmennus

Psyykkinen valmennus tarkoittaa yksilön kehittymiseen, suorituksiin, elämän hallintaan ...

Kimmo Kokko

  • Olen kognitiivinen käyttäytymisterapeutti
  • Psykiatrinen sairaanhoitaja
  • Neuropsykiatrinen valmentaja
  • Minulla on salibandyn huippuvalmentajatutkinto