Muutoksen aika-Tmi K.Kokko, Raatihuoneenkatu 17 A 3. krs, 13100 HML

https://terapiatalonoste.fi/

Psykoterapiapalvelut

Yksilöpsykoterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa keskeistä on psykoterapian pohjautuminen kokeelliseen tutkimukseen...

Vanhempien tukikäynnit

Tukikäynnit ovat alaikäisen lapsen terapian tueksi olevia käyntejä, joissa tarkoituksena on auttaa vanhempia ...

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto, valmentajan ja asiakkaan yhteinen projekti ...

Työnohjaus

Terveydenhuollon henkilöstölle työssä jaksamisen tueksi. Asiakaspohjainen työnohjaus

Lyhytterapia

Lyhytterapia on vakuutusyhtiön, työnantajan tai terveydenhuollon maksama 10-20 kerran terapiajakso.

Urheilijoiden psyykkinen valmennus

Psyykkinen valmennus tarkoittaa yksilön kehittymiseen, suorituksiin, elämän hallintaan ...

Kimmo Kokko

  • Olen kognitiivinen käyttäytymisterapeutti
  • Psykiatrinen sairaanhoitaja
  • Neuropsykiatrinen valmentaja
  • Minulla on salibandyn huippuvalmentajatutkinto